Šiuolaikinis Šokis Kaune Vaikams ir Jaunimui - Šokių Studija Dance4fun

Šiuolaikinis šokis

ŠIUOLAIKINIS ŠOKIS 4-6

Tai aktyvios pamokos vaikams, kurių metu vaikai susipažįsta su pagrindiniais šokio elementais: judesiu, erdve, laiku, energija. Pamokų metu vaikai kuria, improvizuoja, atranda naturalų savo judėjimą, taip pat yra mokomi šiuolaikinio šokio technikos. Šiuolaikinio šokio pamokos skatina ne tik visapusišką judėjimą, lankstumą bet ir moko bendrauti, ugdo toleranciją, padeda labiau integruotis į šių dienų pasaulį, leidžia geriau pažinti save ir kitus. Pamoka susideda iš aktyvaus apšilimo, mankštelės, tam tikrų technikos pratimų, improvizacijos ar kūrybinių užduočių, šuoliukų ir gimnastikos.

ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO SKIRTUMAI NUO KITŲ ŠOKIŲ

Šis šokis vaikams neprimeta jokių taisyklių. Priešingai, negu kitokių stilių pamokose. šiuolaikinio šokio pamokų metu nėra mokomasi choreografijos, nesikoncentruojama ties jos atidirbinėjimu. Muzikinis vaiko suvokimas yra ugdomas visapusiškai. Pamokų metu vaikai nėra skatinami imituoti muziką judesiais. Šių pamokų tikslas – kad kiekvienas vaikas jaustųsi gerai, kad visapusiškai pažintų šiuolaikinio šokio judėjimą, išlaisvėtų ir šiame šokyje atrastų save.

ŠIUOLAIKINIS ŠOKIS 12-16

Tai fiziškai aktyvios pamokos, kurių metu susipažįstama su šiuolaikiniu šokiu ir jo technikomis. Pamokų metu mokinamės taisyklingai paruošti kūną šokiui, susipažįstame su pagrindinais šokio elementais, bandome suvokti iš kur atsiranda judesys, tyrinėjame jo galimybes. Daug dirbame su improvizacija, taip pat ir su technika. Pamoka susideda iš aktyvaus apšilimo, technikos pratimų, improvizacijos arba technikos mokymosi. Pamokos pabaigoje fizinių pratimų pagalba stipriname raumenis, o gimnastikos pratimų pagalba laviname lankstumą.

ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO SKIRTUMAI NUO KITŲ ŠOKIŲ

Kaip kituose šokio stiliuose, šiuolaiknio šokio pamokų metu nėra mokomasi tik choreografijos, nesikoncentruojama tik ties jos atidirbinėjimu. Priešingai, koncentruojamasi į visapusišką judesio pažinimą: tiek judesio galimybių, tiek technikos pažinimo. Pamokų metu ugdoma kūrybinė interpretacija judesiu, kaip kituose šokių stiliuose, mergaitės nėra skatinamos paklusti ritmui ir imituoti muziką judesiais. Šių pamokų tikslas – visapusiškas šiuolaikinio šokio pažinimas, kūno išlaisvinimas ir savęs atradimas šokyje.

APRANGA

Pamokų metu apranga turi būti patogi, nevaržanti judesių. Plaukai surišti. Pamokose šokama su kojnytėmis arba basomis.