Sokiu pamokos - banner - taisykles

Šokių studijos taisyklės:

1. Šokėjai patys atsako už savo sveikatos būklę ir jos tinkamumą šokių pamokoms bei prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties, riziką.
2. Narystės mokestis mokamas per pirmą mėnesio užsiėmimą grynais arba per tris dienas nuo sąskaitos išrašymo pavedimu.
3. Abonementą galima įsigyti bet kurią mėnesio dieną. Jis galioja mėnesį nuo tos dienos, kai buvo sumokėta.
4. Vienkartinio apsilankymo mokestis mokamas prieš užsiėmimą.
5. Mėnesinis abonementas (solo latino, zumba, poriniai šokiai suaugusiems) gali būti pratęstas ne ilgiau kaip savaitei dėl ligos ar ilgiau išvykstant (apie išvykimą būtina administratorę informuoti iš anksto). Šokių studijos nariui praleidus šokių pamokas be pateisinamos priežasties, sumokėtas mėnesinis mokestis negrąžinamas.
6. Vienkartiniai užsiėmimų praleidimai nėra atlyginami, mėnesinis abonementas nėra pratęsiamas. Tačiau kai kuriuos užsiėmimus galima „atidirbti“ prisijungiant prie kitų užsiėmimo grupių (teirautis trenerio).
7. Šokių studija pasilieka teisę atšaukti užsiėmimą atvykus mažiau nei trims lankytojams. Tokiu atveju pamoka atidirbama kitą dieną arba pratęsiamas mėnesio abonementas.
8. Šokių studija pasilieka teisę keisti užsiėmimų grafiką ir šokių vadovą bei panaikinti grupę iš anksto suderinus su studijos nariais. Pinigai negrąžinami, jeigu pasikeitus grupės vadovui.

Tvarkos taisyklės:

1. Studija neatsako už rūbinėje paliktus daiktus, todėl treniruotės metu nepalikite ten vertingų daiktų: mobiliųjų telefonų, piniginių.
2. Užsiėmimų metu draudžiama naudoti lauko batus. Avalynė turi būti švari.
3. Studijos nariai yra materialiai atsakingi už sugadintą studijos turtą.
4. Atvykus į užsiėmimus anksčiau laiko, kol vyksta kiti užsiėmimai, prašome netriukšmauti, garsiai nekalbėti telefonu, o ramiai laukti užsiėmimo. Kilus klausimams visada drąsiai kreipkitės į trenerį ar studijos vadovus.

Dėkojame už jūsų supratingumą!